BIP

Zapowiedzi
O nas
Kalendarz imprez 2021
Działalność
Wydawnictwa
Pamiątki
Stowarzyszenia
Fundacje
Zobacz również
Kontakt

GospodarkaTurystyka
Plan miasta
Imprezy w Regionie
Chojnicki Dom Kultury
Park Wodny - Chojnice
Setna rocznica powrotu Chojnic do ojczyzny
Interaktywna mapa powiatu Park Wodny - Chojnice
Historia - E-ChojniceMuzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach


Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Urząd Miasta Chojnice
Urząd Gminy Chojnice
Gmina Konarzyny
Nasi wspólnicy
Działalność
Powrót
 Sprawozdanie za rok 2003
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI
PROMOCJA REGIONU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2003

Spółkę „Promocja Regionu Chojnickiego” utworzyły 1 kwietnia 2003 roku trzy Chojnickie Samorządy: Powiat Chojnicki, Gmina Chojnice i Miasto Chojnice. Siedziba jej znajduje się w Chojnicach przy Starym Rynku, w zabytkowej kamienicy, w centrum miasta.
Spółka prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej promocji: przygotowuje i zabezpiecza pobyt delegacji z zaprzyjaźnionych miast i gmin, organizuje szkolenia i seminaria, gromadzi informacje i publikuje je w specjalistycznej prasie, prowadzi działalność wydawniczą, tworzy imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne, rozpowszechnia wydawnictwa regionalne i tzw. rękodzieło, zamieszcza oferty inwestycyjne w prasie, folderach i katalogach.
Zarząd Spółki „Promocja Regionu Chojnickiego” sp. z o.o. podejmował w roku 2003 następujące działania:


- przygotowanie pobytu Konsula Generalnego RP, dziennikarzy oraz przedstawicieli biur podróży z Obwodu Kaliningradzkiego
- przygotowanie pobytu delegacji z partnerskiego miasta Mozyr w Chojnicach
- przygotowanie wizyty przedstawicieli miasta , gminy i powiatu w Waalwijk i Emsdetten
- współorganizacja szkolenia dla przedsiębiorców-eksporterów z powiatu chojnickiego p.t. „Formy wspierania eksportu” w Charzykowach
- współorganizacja szkoleń dot. problematyki integracji europejskiej
- przygotowanie seminarium p.t. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej w Chojnicach” oraz prezentacji firmy ABC Klinkergruppe
- przygotowanie i wykonanie katalogu i prezentacji multimedialnej w języku angielskim i niemieckim
- przygotowanie folderu „Powiat Chojnicki”
- organizacja i współorganizacja imprez:
*koncert Izabeli Trojanowskiej
*festyn Europejski
*festyn „Powitanie Lata” w Charzykowach
*V Zrównoważone Forum dla Zdrowia
*Koncert Blue Cafe i Perfect
*Święto Powiatu Chojnickiego
*Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
*Koncert Zespołu „Ich Troje”
*Festyn z okazji „Pożegnanie Lata” przy Parku Wodnym w Chojnicach
*Dożynki Powiatowe w Moszczenicy
*Mistrzostwa Polski w Radioorientacji
*Zlot Samochodów Terenowych
*Turniej Piłkarski PTK Centertel
*V Chojnickie Filmobranie
*IV Chojnicki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
*Europejski Tydzień Mobilności
*Szarża pod Krojantami
*prezentacja Chojnic w ramach Dni Emsdetten
*współorganizacja prezentacji powiatu chojnickiego w Gdyni
*przygotowanie ankiety dotyczącej bazy turystycznej powiatu chojnickiego
*udział w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu
*przygotowanie materiału promocyjnego do wydawnictwa załączonego do „Gazety Wyborczej”- Leksykon miast i gmin województwa pomorskiego
*wydanie kalendarza na rok 2004
*wydanie kartek świątecznych
*uczestnictwo w II Edycji Konkursu Promocyjnego „Naszyjnik Północy” na najlepsze produkty rękodzielnicze i usługi (nagrodę otrzymał Tadeusz Narloch)
*udział w pracach nad wydaniem publikacji „Hity Pomorza”
*włączenie się do opracowania strategii rozwoju turystyki województwa pomorskiego
*przygotowanie szczegółowego planu Chojnic z Wydawnictwem Remedium
*praca nad treścią i wydanie wkładki do „Dziennika Bałtyckiego”- „Perła Pomorza”
*przygotowanie bazy danych do Informatora Turystycznego Województwa Pomorskiego na rok 2004
*współorganizacja szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wymogów ochrony środowiska w kontekście akcesji do Unii Europejskiej
*współorganizacja spotkania z B.Wawrzyńczykiem autorem „Leksykonu powiatów” p.t. „Przyroda jako element promocji regionu”
*koordynacja szkolenia dla członków rad nadzorczych
*uczestnictwo w szkoleniu Euroregion Bałtyk „Tworzenie Lokalnego Produktu Turystycznego”
*współorganizacja konkursów wiedzy o regionie m.in. „Konkursu o Filomatach Chojnickich”
*współpraca z Gdańskim Związkiem Pracodawców- lider lokalny na powiat chojnicki
*akcja ze Stowarzyszeniem „Pomerania” w celu ufundowania stypendium dla Jarosława Urbańskiego – artysty rzeźbiarza- twórcy instalacji „Chojnicki Tur”
*udział w szkoleniach „Rozwój turystyki w programach przedakcesyjnych i strukturalnych”
*przygotowanie informacji dla Wydawnictwa Negatyw „Pomorskie w Unii Europejskiej”
*organizacja imprezy na rynku w Chojnicach- Mikołajki 2003 ( wspólnie ze stowarzyszeniem SIS „Samorządni”)
*przygotowanie publikacji w „Panoramie Miast Polskich” dotyczącej powiatu chojnickiego
*prace nad wydaniem „Katalogu Gospodarczego Powiatu Chojnickiego”
*uczestnictwo w organizacji pobytu grupy kanadyjsko-polskiej na terenie gminy Chojnice
*współorganizacja szopki i imprezy wigilijnej na Starym Rynku w Chojnicach (zbiórka na rzecz powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej”


R-net - Systemy internetowe, hosting